You Are here: Home ມູນມັງ ມາລີ-ສິລາ ວີຣະວົງສ໌

REGISTER

*
*
*
*
*
Fields marked with an asterisk (*) are required.
ມູນມັງ ມາລີ-ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ PDF ພິມ ອີເມລ

Story of MMSV
(Mounmang Mali-Sila Viravongs: Mali Sila Viravongs ‘ Heritage)

ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນ: ມູນມັງ ມາລີ-ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ມ.ມ.ສ.ວ.
ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ລູກ-ຫຼານ ຂອງ ຍາພໍ່ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ກັບ ແມ່ ມາລີ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນມິດ ທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ
ອຳນວຍການໂດຍ ນາງ ດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ

ຄວາມເປັນມາ : ເປັນຫຍັງ ຈຶ່ງມາເປັນ ມມສວ  ຫລື ມູນມັງ ມາລີສິລາ ວີຣະວົງສ໌

ມີຜົນງານດ້ານການຂຽນ ຄົ້ນຄວ້າ ປະລິວັດ ລິດຈະນາ ຂອງມະຫາສິລາ ມີຫຼາຍແບບຫຼາຍຢ່າງ ທັງແ່ກະຈາຍບົນສອງຝັ່ງແມ່ນຳ້ຂອງ ຜ່ານກາລະເວລາອັນຍາວນານ ນັບແຕ່ເປີງປະເທດຊາດ ບໍ່ທັນເປັນເອກະລາດຢ່າງສົມບູນ ຈົນເຖິງໄລຍະຕໍໍ່ສູ້ຂຸ້ນຂ້ຽວ ແລະໄຊຊະນະສົມບູນຂອງການ ປະຕິ ວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ ປີ 1975
ບາງເຫຼັ້ມ ບາງບົດ ສາບສູນໄປຕາມເວລາ ແລະອາຍຸການຂອງມັນ ຈຳນວນທີ່ເຫຼືອລອດ ຈາກ ນຳ້ຖ້ວມ ໄຟໄໝ້ ແລະມົດປວກ ໄດ້ກາຍເປັນໜັງສືຫາຍາກ ແລະຫວງແຫນ… ຫຼາຍເລື່ອງຫລາຍ ບົດໄດ້ຮັບໃຊ້ວົງການສຶກສາທັງທາງໂລກແລະທາງທັມມະແລະວົງການຄົ້ນ ຄວ້າມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະອີກຫຼາຍເລື່ອງກໍພວມລໍຄອຍການສຶກສາ ວິໄຈວິຈານ ແລະຈັດພິມຄືນໃຫ້ຄົນເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ ລຸນໄດ້ສືບຕໍ່ຊົມໃຊ້ຕາມຄຸນຄ່າຂອງມັນ.

ມ.ມ.ສ.ວ ຫລື ມູນມັງມາລີ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ພວກລູກຫຼານຍາດມິດ ເຊິ່ງເຄີຍຄຶດຢາກກໍ່ຕັ້ງ “ມູນລະນິທິ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ “ມາແຕ່ຊຸມປາຍປີ 1990 ພຸ້ນແລ້ວ, ໃນຄາວນັ້ນ ເງື່ອນໄຂພາວະວິໄສຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ທັນເອື້ອອຳນວຍ ຈຶ່ງໄດ້ເຍື້ອນເວລາມາ, ຈົນກະທັ້ງ ໃນປີ 2003 ແມ່ມາລີ ພັນລະຍາຄູ່ຊີວິດຂອງເພິ່ນ ກໍໄດ້ລາຈາກໂລກນີ້ໄປເຊັ່ນກັນ, ພວກລູກຫຼານຈຶ່ງໄດ້ທ້ອນ ຫອມຊັບສົມບັດທີ່ ພໍ່ແມ່ທັງສອງສ້າງໄວ້ໃຫ້ເຂົ້າເປັນກອງທຶນນຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ: ມູນມັງມາລີ-ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (ມມສວ) ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ຫຼື ເປັນ ອົງກອນນິຕິບຸກຄົນ ພຽງແຕ່ເປັນ ການເຕົ້າໂຮມຂອງ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ແລະຍາດມິດເພື່ອນ ຝູງເທົ່ານັ້ນ.

 
ຈຸດປະສົງ ແລະເປົ້າໝາຍ PDF ພິມ ອີເມລ

ໂດຍມີເຈດຕະນາຮັກສາ ຈຸດປະສົງດັ້ງເດີມ ຂອງ ມູນນິທິ ໄວ້ ມມສວ ຈຶ່ງດຳເນີນກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ທີ່ສອດຄ່ອງ ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການ ອະນຸຮັກ ມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທັມ ແລະສົ່ງເສີມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂົງເຂດພາສາ ວັນນະຄະດີ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ຄື:
- ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ທຶນຮອນແກ່ນັກສຶກສາ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະວັດທະນະທັມຄື: ພາສາ-ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະການສະແດງ, ປະຫວັດສາດ ຮີດຄອງປະເພນີ  ສິ່ງແວດລ້ອມ…
- ອະນຸຮັກມໍລະດົກທາງວັດທະນະທັມ ທັງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ດ້ານຈິດໃຈ
- ເຜີຍແຜ່ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວັນນະຄະດີ ບົດຂຽນບົດແຕ່ງອັນດີເດັ່ນຂອງລາວ
- ສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍວັດຖຸ ທຶນຮອນ ແລະຈິດໃຈ ນັກເຄື່ອນໄຫວ ອົງກອນ ທີ່ເຄື່ອນ ໄຫວທາງສັງຄົມ ວັດທະນະທັມ
- ປະກອບສ່ວນ ຮ່ວມມືກັບທຸກອົງກອນ ບຸກຄົນທີ່ມີເຈດຈຳນົງ ຈຸດປະສົງດຽວກັນ

 
ມ.ມ.ສ.ວ ເຮັດຫຍັງແດ່ PDF ພິມ ອີເມລ

ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກອງທຶນ ມມສວ ມີລາຍໄດ້ຈາກ ຄ່າລິຂະສິດຜົນງານ ຂອງຍາພໍ່ມະຫາ ສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ເປັນຕົ້ນ ພົງສາວະດານລາວ, ພື້ນທ້າວຮຸ່ງທ້າວເຈືອງ, ປະຫວັດໜັງສືລາວ …
ຕໍ່ມາ ຫລັງຈາກ ແມ່ມາລີ ພັນລະຍາຄູ່ຊີວິດ ຂອງເພິ່ນເສຽຊີວິດໄປໃນປີ 2003, ພວກລູກໆ ກໍໄດ້ສະສົມທ້ອນໂຮມຊັບສົມບັດທີ່ພໍ່ແລະແມ່ ສ້າງໄວ້ໃຫ້ນັ້ນ ບວກໃສ່ການປະກອບສ່ວນຈາກ ບັນດາລູກຫຼານ ຍາດພີ່ນ້ອງ ເພື່ອນມິດທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຕັ້ງເປັນກອງທຶນໄວ້ ເພື່ອກະກຽມກໍ່ຕັ້ງມູນນິທິ, ມາຮອດປີ 2005 ມ.ມ.ສ.ວ ໄດ້ປຸກສ້າງເຮືອນຫຼັງນຶ່ງຂຶ້ນໃນເຂດທີ່ດິນ ຂອງລູກສາວສອງຄົນຄື ນາງດາຣາ ກັນລະຍາ ແລະນາງດວງເດືອນ ບຸນຍາວົງ ທີ່ບ້ານໄຮ່ /ທ່າງ່ອນ ມ.ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄວ້ເປັນບ່ອນຮັກສາເກັບມ້ຽນເອກະສານ ຜົນງານ ທັງໝົດຂອງມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ແລະປຶ້ມເກົ່າແກ່ທັງຫລາຍທີ່ຕົກທອດມາ ແຕ່ສະໄໝພໍ່ ແລະ ປຶ້ມອື່ນໆທີ່ໄດ້ຈາກການບໍລິຈາກ ຈຳນວນກວ່າ 5000 ຫົວ. ມາໃນປີ 2006 ມ.ມ.ສ.ວ ກໍໄດ້ປຸກຫ້ອງສະໝຸດນ້ອຍ ມສາທີ່ວັດປ່າ ບ້່ານນາຄູນເໜືອ ມ. ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄວ້ໃຫ້ເປັນບ່ອນ
ໃນປັດຈຸບັນ ປຶ້ມທັງໝົດຮັກສາມ້ຽນໄວ້ໃນຕູ້ແກ້ວຢ່າງດີ ລໍຄອຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອະນຸຍາດ ເປັນຫໍສະໝຸດມະຫາຊົນ .         
ນອກຈາກການປຸກສ້າງເຮືອນໄວ້ເປັນຫໍສະໝຸດ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ ໃນອະນາຄົດນີ້ແລ້ວ ຜ່ານມາທາງ ມ.ມ.ສ.ວ. ກໍໄດ້ປະຕິບັດພາລະກິດຕາມຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ແຕ່ຫົວທີ ຄື:

- ໃຫ້ທຶນສຶກສາ ດ້ານສິລະປະ
- ການສຶກສາສົງ ທີ່ຫຼວງພະບາງ
- ທຶນສະໜັບສະໜຸນອາຈານສອນທີ່ ມຊ
- ໃຫ້ທຶນທັດສະນະສຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກງານທາງສັງຄົມ
- ທຶນໄປແລກປ່ຽນ ແລະທັດສະນະສຶກສາຕ່າງປະເທດ(ກຸ່ມສືບທອດມໍລະດົກລ້ານຊ້າງ)
- ສະໜັບສະໝຸນກິດຈະກຳລະຄອນເວທີສັງສິນໄຊ(ແຕ້ມຮູບ ແລະການສະແດງ)
- ສະໜັບສະໜຸນສິລະປິນ ແຕ່ມຮູບນິທານຊາດົກ
- ສະໜັບສະໝຸນການເຝິກອົບຮົມແຕ້ມຮູບຄືນ

 
ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ PDF ພິມ ອີເມລ

- ຈັດພິມປຶ້ມ ຜົນງານຂອງມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌  ປີລະ  4 ເຫຼັ້ມ
- ແປຜົນງານ ຂອງ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌
- ຈັດລະບົບປຶ້ມ ເພື່ອກຽມເປັນຫໍສະໝຸດ
- ຕັ້ງຮາງວັນ ວັນນະກຳດີເດັ່ນ ປະຈຳປີ
- ໃຫ້ທຶນສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ ລະດັບ ປະລິນຍາໂທ ກ່ຽວກັບຜົນງານມະຫາສິລາ ວີຣະວົງ
- ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໝຸນການສຳມະນາ ເຝິກອົບຮົມການລຳຄຳ ກອນຂອງມະຫາສິລາ ແລະ ສະແດງລະຄອນຄຳກອນ ເລື່ອງ ສັງສິນໄຊ, ພື້ນທ້າວຮຸ່ງທ້າວເຈືອງ